چرا
استان سمنان برای سرمایه گذاری؟

 • نزدیکی به پایتخت و همسایگی با 7 استان و گلوگاه متصل کننده مرکز کشور با شمال غرب و غرب کشور
 • قرارگیری در شاهراه ها و مسیرهای اصلی ارتباطی و حمل و نقل داخلی و بین المللی، محورهای گردشگری و مواصلاتی بازرگانی به واسطه قرارگیری در مسیر جاده ابریشم
 • قرارگیری در کریدور انرژی کشور (مسیر شبکه سراسری خطوط انتقال گاز)
 • کشت محصولات متنوع و با کیفیت کشاورزی
 • وجود 40 کانسار معدنی از 71 کانسار موجود
 • ازلحاظ میزان استخراج دارای رتبه 7 ، باحدود 5 درصد استخراج کشور
 • قابلیت درتوسعه صنایع سفال، سرامیک و سایر فرآورده های معدنی
 • یکی از قطب های مهم صنعتی کشور
 • وجود جاذبه های فرهنگی و آثار تاریخی متعدد
 • وجود مراکز و امکانات آموزشی متعدد و نیروی جوان ماهر و متخصص
 • داشتن بیش از 300 روز آفتابی در استان
 • برخورداری از تنوع اکولوژیکی در 5/5 میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی و وجود 5 اقلیم متنوع در استان
 • وجود ظرفیتهای خالی جهت سرمایه گذاری در زمینه صنایع تبدیلی، فرآوری و وبسته بندی باتوجه به مازاد تولید ۷۰ درصدی انواع محصولات کشاورزی در استان
 • سازگاری استان برای تولید محصولات ارز آور و مقاوم به شوری و نیاز آبی کم مثل پسته و…
 • امکان ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در استان
 • امکان توسعه کشت و فرآوری 120 گونه بومی شناسایی شده گیاهان دارویی در استان
 • امکان بهره برداری از اراضی شور جهت کشت علوفه، زراعت،چوب و پرورش کنترل شده شتر
 • وجود گونه های جانوری آندمیک و باارزش مانند گورخر آسیایی، یوزپلنگ آسیایی، گربه پالاس، زاغ بور، گربه شنی و ...
 • وجود ایلات و عشایر بزرگ در سطح استان مانند ایل سنگسر، چوداری­ها، الیکایی­ها و ... و همچنین بزرگترین مسیر کوچ دنیا توسط ایلات استان سمنان
 • فاصله اندک کوهستان، جنگل و کویر در استان
 • وجود چشمه­های آب­های معدنی و درمانی مانند آبگرم سرخه، چشمه هفت رنگ فرحزاد، چشمه نمک بیابانک، آبگرم رامه و همچنین معادن نمک از پتانسیل­های قابل سرمایه­گذاری در حوزه گردشگری سلامت هستند
 • امکان ایجاد اکوکمپ­های کویری و اکوکمپ­ها و اکولوژهای کوهستانی
 • تردد تقریبی 12 میلیون­نفر مسافر و زائر امام رضا(ع) از مسیرهای ارتباطی این استان

 

 دریافت فایل توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی استان سمنان

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir