موقعیت جغرافیایی
استان سمنان
موقعیت جغرافیایی

استان سمنان با مساحت ۹۷۴۹۱ کیلومتر مربع هفتمین استان پهناور کشور با جمعیتی برابر 702000 نفر مي باشد. اين استان از شمال به استان هاي خراسان شمالي، گلستان و مازندران و از جنوب به استان هاي يزد و اصفهان از مشرق به استان خراسان رضوي و از مغرب به استان هاي تهران و قم محدود است.


آب و هوای استان سمنان، به طور کلی تحت تأثیر جریان‌هاي هوايي گرم و خشک دشت کوير قرار دارد ولي عواملي چون دوري از دريا، جهت و امتداد کوه‌ها، ارتفاع مكان و وزش بادها نيز در آب و هواي اين استان مؤثر مي‌باشند.

در اين استان سه نوع آب و هوا را مي‌توان مشخص كرد:
* قسمت شمالی استان شامل شاهرود، دامغان، مهدی‌شهر (سنگسر) و شهمیرزاد دارای آب و هواي نسبتاً سرد و خشک در زمستان و معتدل در تابستان مي‌باشد.
* قسمت جنوبی استان شامل گرمسار و جنوب شهرستان سمنان، آب و هوای کویری و نسبتاً گرم و خشک در تابستان و سرد و خشک در زمستان دارد.
* شمال شرقی استان سمنان (دشت میامی و حسین‌آباد کالپوش) داراي آب و هواي نسبتاً سرد و مرطوب در زمستان و معتدل و مرطوب در تابستان است.


استان در مسير جاده ابريشم (شرق به غرب كشور)  و در مسير كريدور حمل و نقل بین المللی شرقی- غربی و شمالی –جنوبی واقع شده است و همچنین به دلیل واقع شدن در مسیر شرق به غرب کشور مشهد- تهران و شمال – جنوب و عبور میلیون ها مسافر در سال، نقش مهمی در جلب گردشگران دارد.

 

استان سمنان

 

 

استان سمنان

 

استان سمنان

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir