راهنمای
سرمایه گذاری

مرحله اول: شناسایی و انتخاب پروژه سرمایه گذاری

پروژه های ساخت هتل ومراکز اقامتی
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران
و ادارات کل استان ها

پروژه های نیروگاهی و آب
وزارت نیرو

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

پروژه های صنعتی و معدن
وزارت صنعت معدن و تجارت
و سازمان های استان ها

پروژه های زیربنایی، بزرگراه، فرودگاه و بندر
وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل استان ها

استانداری ها

پروژه های کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی
و سازمان های استان ها

پروژه های ساخت ورزشگاه، مجتمع های تجاری و عمران شهری
شهرداری ها و وزارت ورزش و جوانان

پروژه های ساختمان سازی انبوه و عمران شهری
وزارت راه و شهرسازی و شرکت های عمران منطقه ای
اتاق های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی

 

مرحله دوم: دریافت مجوزهای فعالیت از دستگاه های اجرایی مربوطه

پروژه های کشاورزی
صدور جواز توسط سازمان های جهاد کشاورزی استان ها

پروژه های صنعتی و معدن
مجوز تاسیس توسط سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها

پروژه های شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی

پروژه های ساخت هتل ومراکز اقامتی
مجوز تاسیس توسط ادارات کل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ها

اداره ثبت شرکت ها
ثبت شرکت ایرانی توسط متقاضی سرمایه گذاری خارجی
امکان ثبت شرکت ایرانی با صددرصد سهامداری توسط متقاضی خارجی

پروژه های مجتمع های اداری و تجاری
مجوز تاسیس توسط شهرداری ها

 

پروژه های ساخت نیروگاه
مجوز تاسیس توسط وزارت نیرو

 

 

پروژه های ساخت راه آهن، بزرگراه، فرودگاه و پایانه های صادراتی
مجوز توسط وزارت راه و شهرسازی

در مورد پایانه های صادراتی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت


 

مرحله سوم: دریافت مجوز سرمایه گذاری خارجی

 

مدارک مورد نیاز برای ارائه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای دریافت مجوز سرمایه گذاری خارجی:

  • فرم درخواست

  • مجوز تاسیس

  • نامه درخواست مجوز سرمایه گذاری خارجی توسط متقاضی به سازمان سرمایه گذاری

  • رزومه متقاضی و مدارک احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی سهامدار

  • فهرست مشخصات کامل ماشین آلات و تجهیزات موردنظر برای واردات به کشور به عنوان آورده سرمایه گذار خارجی

  • مدارک تایید و قرارداد نحوه انتقال فناوری در مواردی که آورده سرمایه گذار، فناوری باشد

  • سایر اطلاعات سودمند

  • در نهایت ثبت نام از طریق سایت : www.iisw.ir


 

مرحله چهارم: اقدامات پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

 

وزارت صنعت معدن و تجارت
ثبت سفارش ماشین آلات، تجهیزات و سایر اقلام سرمایه فیزیکی
دریافت کارت یازرگانی از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی

وزارت امور خارجه
صدور ویزای کوتاه مدت و بلند مدت برای سرمایه گذار خارجی، مدیران و کارشناسان

وزارت صنعت معدن و تجارت
ترتیبات معافیت ماشین آلات از حقوق و عوارض گمرکی
پروانه بهره برداری

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
صدور ویزای اقامت برای سرمایه گذار خارجی
مدیران و کارشناسان و بستگان درجه یک آنها
تجدید و تمدید ویزاهای فوق الذکر

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
صدور ویزای کار برای سرمایه گذار خارجی، مدیران و کارشناسان
تجدید و تمدید ویزاهای فوق الذکر

شبکه بانک های ایرانی
انتقال سرمایه نقدی سرمایه گذار خارجی به عنوان آورده و ارائه تاییدیه بانکی به سازمان سرمایه گذاری

گمرک جمهوری اسلامی ایران
ترخیص هرگونه سرمایه فیزیکی تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی
صدور برگ سبز گمرکی
ارائه برگ سبز گمرکی به سازمان سرمایه گذاری

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir