جمعیت و مفاخر
استان سمنان

طبق برآوردهای انجام گرفته، جمعیت استان در سال 1395، در حدود 702360 نفر و در حقیقت 0.88 درصد جمعیت کل کشور را شامل می ­گردد، که 560502 نفر آن جمعیت شهری و 141858 نفر آن جمعیت روستایی استان و تراکم نسبی جمعیت در همین سال 7.2 نفر در هر کیلومترمربع می باشد


در استان سمنان شخصیت‌ها و مفاخر بزرگ فرهنگی، دینی و عرفانی برجسته‌ای به دنیا آمده و پرورش یافته‌اند. مفاخر بزرگی مانند بایزید بسطامی عارف بزرگ، شیخ ابوالحسن خرقانی، شیخ علاءالدوله سمنانی، فروغی بسطامی، منوچهری دامغانی، ابن یمین فریومدی، یغمای جندقی، حاج ملا‌علی حکیم الهی سمنانی،آیت ا... شاهرودی، علامه حائری سمنانی و بسیاری از شعرا و بزرگان علم و ادب که در ایران از شهرت خاصی برخوردارند همه از این دیار برخاسته و در این سامان زیسته اند و در عالم عرفان و علم وادب می درخشند

بایزید بسطامی

سمنان، خیابان طالقانی، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir