شهرستان
سمنان

شهرستان سمنان با وسعتی حدود 22120 کیلومتر مربع مرکز استان می باشد.این شهرستان ازطرف شمال به خط الراس سلسله جبال البرز و از طرف جنوب به دشت کویر مرکزی و ازشرق به شهرستان دامغان و از غرب به آرادان و فیروزکوه محدود می شود.شهرستان سمنان مرکز استان سمنان است.

این شهرستان در 205 کیلومتری شرق تهران و برسر راه تهران به خراسان واقع شده است. و ارتفاع آن از سطح دریا 1117 متر می باشد. این شهر از دیرباز یکی از شهرهای چهاردهمین ایالت تاریخی (ورن ) یا (ورنه ) از تقسیمات 16 گانه باستانی بوده است . برخی از محققان و مورخان این شهر را جزو ایالتهای مادها و برخی دیگرجزو ایلتهای پارتها به حساب می آوردند.
.محققان سمنان راجزیره لهجه ها می دانند.دراین منطقه تنوع گویش خاصی وجودداردوحتی در محله ها نیزدرنوع گویش تفاوت هایی مشاهده می شود . اهالی بومی منطقه شهر سمنان را سمن می نامند
برخی معتقدند این نام برگرفته از (‌شمن)‌ بوده که به مرور زمان به سمن تغییر یافته است .عده ای دیگر نام این منطقه را برگرفته از نام دو مقبره پیامبران در شمال شرقی سمنان به نام سیم نبی و لام نبی می دانند که به مرور ایام به سمن تغییر نام داده است

 دریافت فایل توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی شهرستان سمنان

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir