عدم نمایش اطلاعات صاحبان مجوز در بانک اطلاعات کسب و کار به شرط درخواست متقاضی

عدم نمایش اطلاعات صاحبان مجوز در بانک اطلاعات کسب و کار به شرط درخواست متقاضی


️اطلاعات صاحبان مجوز در صورت عدم تمایل در بانک اطلاعات کسب و کار نمایش داده نمی شود.
️به گزارش دبیرخانه مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار؛ در کارپوشه متقاضیان مجوز در درگاه ملی مجوزها این امکان فراهم شده تا در صورت عدم تمایل اطلاعاتی نظیر؛ تلفن همراه، کد پستی و نشانی کسب و کار در بانک اطلاعات کسب و کار به نشانی qr.mojavez.ir در اختیار عموم قرار نگیرد.
️ براساس بند ششم تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار اطلاعات آزاد انتشار مشخصات اشخاصی که مجوز دریافت کرده اند، نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی، شیوه تماس و ارتباط با آنها با رعایت شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مانعی ندارد.

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir