پیگیری مشکل صدور بارنامه برخط

پیگیری مشکل صدور بارنامه برخط

وزیر اقتصاد در نامه ای به وزیر راه:شروط مالکیت دستگاه نقلیه و فضای پایانه از شرایط اخذ مجوز فعالیت شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند و برخط حذف شده و مطالبه این شرایط جرم است!
معاون مدیرکل حمل و نقل کالا سازمان راهداری:مشکل صدور مجوز بارنامه برخط برای باربری های بزرگ مقیاس تا نیمه آذر ماه حل می شود.

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir