حضور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در نشست رسمی شورای شهر سمنان

حضور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در نشست رسمی شورای شهر سمنان

حضور آقای علیرضا دیانی و معاونان  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در نشست ۱۰۴ شورای شهر سمنان


در این نشست پس از توضیحات فعالیت های این اداره کل از سوی جناب دیانی؛ همفکری با اعضای شورا و ابوالفضل ملحی معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان
جهت فروش پلاک ساختمانی هشتاد ساله از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی در نزدیکی ارگ تاریخی سمنان و همچنین تغییر کاربری به تجاری واحدهایی در روبروی بیمارستان کوثر متعلق به این اداره بحث و گفت و گو شد.

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir