بررسی طرح تولید خودروهای مینی تراك در شهرستان شاهرود(شركت كویر خودرو دیزل)

بررسی طرح تولید خودروهای مینی تراك در شهرستان شاهرود(شركت كویر خودرو دیزل)

به گزارش کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان در ابتدا  جلسه خلیلی خواه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن خوش آمد گویی به مدعوین به تشریح وضعیت منابع و فرصتهای اقتصادی و توانمندی های سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در استان پرداختند .


خلیلی خواه افزود: مشکلات مطروحه توسط متقاضی سرمایه گذاری در خصوص اصلاح جواز تأسیس صادره توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مبنی بر عدم امکان اجرای  پروژه در شهرک صنعتی شاهرود می باشد .

در ادامه صادقیان (متقاضی طرح توليد خودروهاي ميني تراك ) در خصوص بهره وری  نیروی انسانی متخصص در بخش خودروسازی کشور،مزیت های طرح،میزان اشتغال در فازهای مختلف طرح،محل استقرار و سایر زیرساخت های مورد نیاز(نظیر دسترسی به راه آهن با هدف انتقال مواد اولیه و قطعات ،آب و... ) توضیحاتی را به سمع و نظر حاضرین در جلسه رساند

در ادامه جلسه مشکلات تامین زمین در خارج از شهرک صنعتی ،تامین آب و مسائل زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جهت پیگیری موضوع فرمانداری شاهرود با همکاری منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان به همراه سرمایه گذار جلسه ای منعقد و نتیجه به مرکز خدمات سرمایه گذاری اعلام گردد.

 

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir