جلسه تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی استان از تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402

جلسه تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی استان از تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402

در محل سالن جلسات شهید طحان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان جلسه تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی استان از تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کشور، به ریاست علیرضا دیانی مدیرکل اقتصادی استان و حضور اعضای کمیته استانی موضوع دستورالعمل اجرایی تسهیلات موصوف برگزار گردید.

در ابتدا دیانی اظهار داشت: لزوم در نظر گرفتن عملکرد گذشته دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی در جذب تسهیلات بند الف تبصره 18 و بند ب تبصره 16 قانون بودجه، توجه به ظرفیت و توانمندی نهادهای حمایتی استان در برخورداری از شبکه گسترده از کارشناسان جهت احراز صلاحیت فنی و اعتباری و احصاء طرح‌ها و متقاضیان و نیز رصد و پایش طرح‌های تامین مالی شده در تعیین سهم و تخصیص منابع اعتباری تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 را ضروری است.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند و در نهایت سهم پیشنهادی نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی استان از محل اعتبارات موضوع ماده 24 دستورالعمل اجرایی تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کل کشور جهت طرح در کارگروه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir