بررسی مشکلات راه اندازی طرح تولید پروفیل در شهرک صنعتی گرمسار(شرکت ره پویان نوین)

بررسی مشکلات راه اندازی طرح تولید پروفیل در شهرک صنعتی گرمسار(شرکت ره پویان نوین)

در جلسه ای که بمنظور بررسی مشکلات راه اندازی واحد تولیدی پروفیل در شهرک صنعتی گرمسار برگزار گردید ،مزیت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در حوزه فولاد و صنایع وابسته مورد بررسی قرار گرفت.


به گزارش کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان در ابتدا  جلسه خلیلی خواه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن خوش آمد گویی به مدعوین به مزیت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در حوزه تولید پروفیل و سایرصنایع وابسته پرداختند .

در ادامه متقاضی ضمن بیان سوابق و توانمدی های خود درخواست های خود را  از دستگاه ه های اجرایی استان ،به محدویت های پیش روی سرمایه گذاری در حوزه صنایع وابسته به فولاد نیز اشاره نمودند.

در پایان دستگاه ههای اجرایی استانی نیز ضمن  قول مساعدت عنوان نمودند بررسی هر چه بیشتر موضوعات مطروحه  نیاز به جلسات کارشناسی در این خصوص را دارد.

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir