وضعیت بازاریابی ظرفيت و مزيت هاي استان سمنان(مشوق های استانی)

 وضعیت بازاریابی ظرفيت و مزيت هاي استان سمنان(مشوق های استانی)

استان سمنان جهت ارائه مزیت های رقابتی نظیر داشتن بیش از 300 روز آفتابی  وجود تعداد 11 شهرك صنعتي مصوب و 15 ناحيه صنعتي و 3 منطقه ويژه و... نیازمند روشهای بازاریابی روش مند و مدون می باشد 
 


ظرفیت های شناخته شده استان که به نوعی مشوق های جذابی نیز برای سرمایه گذاران محسوب می شوند نیازمند معرفی در قالب پکیج های قابل بازاریابی می باشند.در ذیل باختصار به برخی از این روشهای بازاریابی اشاره می گردد:

  • ارائه پكيج به هياتهاي سرمايه گذاري وتجاري خارجي به استان
  • اطلاع رساني ازطريق سايت شركت شركها ، مركز خدمات سرمايه گذاري استان سمنان، اتاق بازرگاني،سازمان صمت استان
  • و....   

دانلود جدول  روشهای بازاریابی ظرفیت های اقتصادی استان سمنان

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir